5S je vstupná brána k štíhlej výrobe

SK-5S-POSTER

 

5S ľudia často pochopia nesprávne, pretože ho považujú iba za činnosť týkajúcu sa hospodárenia. Hospodárenie je síce dôležité, ale 5S má oveľa väčšie pole pôsobnosti ako je šetrenie a hospodárenie. 5S sa týka aj na organizácie pracoviska a je vstupnou bránou k štíhlej výrobe. Spájajú sa tu pracovná sila s vývojom a za pomoci využívania ,,kritérií” a ,,Skúseností”.

5S sa môže použiť ako metóda hodnotenia prístupu organizácie k jej podnikaniu. Hodnotenie pracoviska za pomoci využívania princípov 5S, môže rýchlo poskytnúť rozlúštenie situácie o schopnosti organizácie neustále sa zlepšovať. A zlepšovať jej štandardy vizuálneho manažmentu.

 

Kroky 5S:

 

Roztieďovať (Sort)

Odstránenie položiek, ktoré sú dlhšie potrebné.5S-Cleaning-Station-A1

Vyselektovanie, likvidácia odpadu a neporiadku má okamžitý vplyv na morálku pracoviska. Znovu nadobudnuté prázdne miesto vytvorí skladovací priestor pre maximálnu efektivitu.

Zistite aké je najúčinnejšie poradie vašich úloh pre dokončenie výrobného procesu.

Vytvorte mapu toku hodnôt, pomocou ktorej môžete zapojiť zamestnancov pri analýze súčasných postupov. Navrhnite pre túto úlohu procesné zlepšenia, ktoré sprevádzajú váš produkt od začiatku výroby až po distribúciu.

 

Uložiť (Straighten)

Organizovanie pracoviska podľa úloh

Zabezpečte že všetko pre danú úlohu tak, aby bolo ľahko viditeľné a dosažiteľné vrámci pracovného priestoru.

FIFO Prvá dnu,  prvá von : Dodržujte presnú výrobu a prepravu tým, že zabezpečuje aby prvá časť, ktorá vstúpi do procesu alebo na skladovacie miesto, je tiež prvou časťou, ktorá z neho vystúpi.

 

Vyleštiť (Shine)

Čistenie pracovného priestoru a zariadenia.

Údržba strojov, zariadení a pracovného prostredia je veľmi dôležitá hlavne kvôli zdraviu, bezpečnosti a znižovaniu množstva odpadu na pracovisku. Je potrebné minimalizovať čas, ktorý je zapríčinený spomalením produkcia a pauzami na opravy, (ktorým sa dalo vyhnúť)umožní vám to sústrediť sa na výstupnú vysokú kvalitu.

Bombardier-WorkBench-02

 

Štandardizovať (Standardise)

Stanovenie štandardov

Vytvorte pre každú fázu procesu štandardizované úlohy, ktoré budú optimalizované do jednoduchých a ľahko zvládnuteľných krokov.Tieto štandardizované procesy kontroluje vizuálny manažment a vedie operátorov k tomu, aby vždy vykonávali úlohy rovnakým spôsobom a za pomoci jasne definovaného procesu. Zdroje akými sú napríklad čas, technológia, nástroje či materiály sa tu kombinujú.

 

Udržať (Sustain)

Udržiavanie štandardov, ktoré máte zavedené na pracovisku.

Pokračujte v udržiavaní, monitorovaní a úpravách. Procesy a úlohy je možné analyzovať a optimalizovať, za pomoci rôznych štíhlych techník výroby.  Cieľom je dosiahnuť úspory nákladov, udržať vysoké štandardy a neustále zlepšovať efektivitu.

Pokračujúca úspešnosť 5S závisí od disciplíny vášho tímu pri využívaní revíznych dokumentov a to celé by malo byť kľúčovým ukazovateľom výkonnosti (KPI), zaznamenaným a zhodnoteným počas Gemba aktivít v dohodnutých opakovaniach zodpovednými vlastníkmi.

Výhody 5S

  • Zvýšená bezpečnosť.
  • Základy KPI ​​sú hnacou silou pre udalosti Kaizen.
  • Vytvára pevný základ pre začiatok Vašej štíhlej výroby.
  • Členovia tímu takto získajú pocit vlastníctva, angažovanosti, zodpovednosti a dôležitosti.
  • Znížená produkcia odpadu.
  • Zlepšená výkonnosť v oblasti produktivity, kvality a tímovej angažovanosti.
  • Zvýšená profitabilita.

shadowboard5s
Vašim zamestnancom pomáha čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie organizovať úlohy na pracovisku a aj systematický a metodický prístup k práci. Ak chcete vidieť okamžité výsledky uplatnite na pracovisku princípi 5S, ktoré sú úspešné v rôznych odvetviach.

Obráťte sa na náš tím pre viac informácií ohľadom riešení implementácie princípov 5S na vašom pracovisku.

Stiahnite zdarma a vystavte na vašom pracovisku.