Budúcnosť v inovatívnom spracovateľskom priemysle

sunna-design-workcells

Informácie sú prezentované v správnej miere pre maximálny účinok a porozumenie v Sunna Designs, (pozri vyššie foto), pričom celý rad riešení bol navrhnutý a konfigurovaný priamo spoločnosťou Trilogiq Slovakia. Naše produktové portfólio Graphit je v širokej miere používané pre vytvorenie inovatívnych trojrozmerných výrobných štruktúr a zariadení schopných prezentovať vizuálne informácie. Pracovné stanice, výrobné bunky a ergonomická manipulácia bola zavedené naprieč celou oblastou produkcie.

Obrazovky sú integrované do pracovných staníc a používané na obsluhu a sebavzdelávanie, plánovanie projektov a zdieľanie informácií. Tým je zaistené, že vizuálne informácie sú prezentované operátorom priebežne v jeho pracovnom priestore. Integrované riešenia, ktoré vytvárame, sú vizuálne pôsobivé, stále udržujú čisté línie, jednoduchý dizajn a sú charakteristickými znakmi efektívnej štíhlej výroby riešení.

Sunna Designs priniesli vynikajúce videá, ktoré nám dávajú možnosť nahliadnuť do výrobných procesov budúcnosti.

 

Vizuálne koncepty sú zásadné pre štíhly prístup. Prostredníctvom zapojenia výrobných spoločností, ktoré prijali princípy lean do tohoto procesu, sme dosiahli implementáciu vizuálnych systémov riadenia inovatívnych technológií našich zákazníkov.

 

Rovnaké komponenty sú ideálne pre vytvorenie rámov pre nástenky. Štruktúry môžu byť postavené pre ľubovoľnú veľkosť a rozmery, aby tak umožnili vizuálne umiestnenie informácií v zmysle požiadavok lepšie ako s podobnými aplikáciami umiestnenými mimo dôležitých oblast, ktoré nezriedka bývajú nevyhovujúcich rozmerov. Rámy môžu byť integrované do stien alebo visiet ako vysuté prvky umiestnené na vstupe alebo výstupe z pracovnej plochy a poskytovať informácie zamestnancom pri príchode a odchode z pracoviska.

Sme špecialistami na vizuálne riešenia, kontaktujte nás v prípade záujmu o diskusiu o vašich požiadavkách. Ponúkame komplexné služby riadenia projektov od konceptu až po dokončenie.