Eurofins Biomnis optimalizuje sklad reagentov

Eurofins-Biomnis1

Laboratórium spoločnosti Eurofins Biomnis oprimalizuje materiálové toky v skladoch použitím modulárnych štíhlych riešení od spoločnosti Trilogiq.

Rozhovor s pánom Yannickom Pochonomeurofins-biomnis_logo
Koordinátorom pre BOZP

 

Eurofins Biomnis je Európskym lídrom v oblasti špeciálnej lekárskej patológie, zamestnávajúci 1000 pracovníkov v troch hlavných pobočkách ( Paríž, Ivry Sur Seine a Lyon ). V roku 2015 sa spoločnosť stala súčasťou koncernu Eurofins Group ( skupina vytvorená v Nantes, roku 1987, špecializujúca sa v spracovaní potravín, farmácii, životnom prostredí a lekárskej biológii )

 

Výzva:

Spoločnosť Biomnis potrebovala radikálne a racionalizovať ich chladiarenské sklady inštaláciou nízkej teplote odolných, hliníkových modulárnych riešení. Rozhodli sa pre zariadenia spoločnosti TRILOGIQ pri vybavení vzorového chladiarenského skladu reagentov.

Zlepšovanie produktivity a toku reagentov skladovaných v chladiarenských skladoch

“Naša technická platforma disponuje chladiacou miestnosťou s kontinuálnou teplotou 4°C. Sme akreditovaný v zmysle COFRAC, nároky na všetky aspekty skladovania sú veľmi vysoké – v oboch oblastich, ako biologickej tak medicínskej analýze.”

Klasický policový sklad v chladicom priestore bol abbsolútne nevyhovujúci, nakoľko nezodpovedal našim potrebám a nebol adaptovateľný. V prvom rade sme potrebovali optimalizáciu tokov balení skladovaných reagentov. Potrebbovali sme nájsť racionálny spôsob ako ich skladovať a v rovnakom zmysle i dopĺňať zásobu presne podľa potrieby technologickej časti výroby. Nepotrebovali sme nájsť iba bežného dodávateľa rúrkovej technológie ktorá je schopná znášať nízke teploty, my sme potrebovali dodávateľa, ktorý je popori štandardných dodávkach materiálu schopný previesť potrebbné množstvo analýz tokov a implementovať ich do štúdie, ktorá by napomohla diagnostikovať a “vyliečiť” naše problémy” – Yannick Pochon, BOZP koordinátor

Riešenie:

LEAN diagnostika, odporúčania a inštalácia

Výrobný riaditeľ spoločnosti Biomnis mal vedomosť o vynikajúcich termorezistentných vlastnostiach kompozutného radu produjtov Trilogiq. Yannick Pochon bol poverený diskusiami s členmi malytického tímu spoločnosti Trilogiq France.

“Trilogiq ponúkol vyhotovenie prípadovej štúdie , po ktorej nasledovalo vyhotovenie technickej dokumentácie, a cenové ponuky, ktoré boli akceptované.” Vysvetľuje Yannick Pochon.

Prípadovou štúdiou sa nalytici zaoberali dlhší čas: v prvej fáze priamo na mieste budúcej inštalácie zozbierali všetky potrenbé detajly a data, ktoré štúdia a finálne I diagnóza vyžadovali ( zoznamy reagentov, maximálne a minimálne počty podlaží v skladoch, typové označenia zariadení ktoré reagent spracúvajú, ich umiestnenia a rozmery balení ). Po tomto nasledovala séria odporúčaní, úprav a detajlov ako upraviť toky pre zlepšenie celého fungovania zásobovania a najmä aby bolo možné nainštalovať technológiu Trilogiq.
LEAN riešenia, nastaviteľné, ergonomické a termorezistentné vybavenie – project Hoshin
Po dlhodobej faze analýz, štúdií, odporúčaní a naceňovania, fáza samotnej realizácie prebehla obdivuhodne rýchlo – trvala jeden týždeň. Automobily Trilogiq plné materiálu a vybavenia prišli do závodu a tímy Hoshin sa pod drobnohladom expertov Biomnis pustili do práce.

 

Eurofins-Biomnis-trolleyBenefity:

Zamestnaci dnes v prvom rade profitujú zo zlepšeného pracovného prostredia. Ľahko použiteľné, termorezistentné, nehrdzavejúce riešenia sú spoľahlivé a ich flexibilita ponúka spontánne, na mieru šité, ergonomické a najmä adaptovateľné.
Optomalizácia pracovného toku má ďalší nezanedbateľný dopad a to na efektivitu výkonov.

“Trilogiq ponúkol riešenia odlné voči chladu a to všetko nainštaloval za týždeň. Výhodou systémov Trilogiq je ich adapatabilita v každom ohľade.Je to system podobný Legu, nastaviteľný pre všetky typy obalov, skladovacie úrovne sú nastaviteľné s ohľadom na celkovú výšku regálov a nastavenia je možné rýchlo meniť s meniacimi sa rozmermi balení od našich subdodávateľov Aktálne vieme nastavovať naše regály pre kokrétny box s reagentom, regály sú prostredníctvom klipov pripevnené k rámom, ktoré dokážeme rovnako nastavovať za použitia základného náradia” – dodáva Yannick Pochon

Podľa názoru Yannicka Pochona: “Produkty spoločnosti Trilogiq sú prezentované ako termorezistentné a nehrdzavejúce, vyhoveli preto našim požiadavkám. Náš sklad je uspôsobený pre rôzne balenia a dostupný priestor. Spĺňa i požiadavku na flexibilitu. Aktuálne používame tieto riešenia už viac ako rok, a náš tím pracovníkov ich hodnotí ako vysoko adaptovateľné, modulárne s vysokou pridanou hodnotou. Oproti pôvodne používaným riešeniam ide o absolútnu zmenu k lepšiemu, spätná väzba je preto absolútne pozitívna.

(*) Hoshin metóda resp riešenie projektu formou Hoshin je systém realizácie projektu, kedy je celá materiálová, technická i personálna snaha zameraná na čo najrýchlejšie zhotovenie riešenia.

Kontaktujte nás pre získanie informácií o aplikácii LEAN postupov a riešení v extrémnych podmienkach.

Eurofins-Biomnis2