Lean spôsob riadenia skladu môže uvoľniť finančné prostriedky pre vaše podnikanie

LIVE STORAGE SOLUTIONS

Tradičné produkčné prostredia majú tendenciu sa príliš spoliehať zložito vyrábané alebo mimoriadne finančne zaťažujúce zariadenia, ktoré je ťažké a nákladné prispôsobiť alebo vymeniť, akonáhle boli raz nainštalované. Teraz prišiel čas prijať zmenu.

Zavedenie princípov laen môže pomôcť dosiahnuť významné zlepšenie v riadení skladu. Hlavným cieľom lean – ktorý je teraz široko chápaný vo všeobecnom spracovateľskom priemysle je to, že materiály by mali byť dodané výhradne do výrobného priestoru, keď je to potrebné a odviezli sa čo najskôr potom, ako bola práca na nich dokončená.

V závodoch riadiacich sa princípmi lean je cieľom spravidla minimalizovať úrovne zásob bez toho, aby to ovplyvnilo schopnosť nepretržitého toku materiálu. Často sa jedná o dopravovanie komponentov dovnútra a von z výrobných oblastí za použitia kontinuálnych dopravníkov alebo na zákazku vyrobených vozíkov.

Dopĺňanie a zberné úlohy sú vykonávané často a na konkrétne vyžiadanie pre zaistenie neprerušovaného toku materiálu. Skladovacie zariadenie môže byť nakonfigurované tak, aby vyhovelo špecifickým požiadavkám na manipuláciu a postavené tak, aby maximálne optimalizovalo využitie dostupného priestoru – nikdy príliš veľa, nikdy príliš málo.

Priestor je možné ušetriť tak, že skladové priestory uložené priamo na dielni môžu byť použité i pre ďalšie procesy a týmto vytvárať ďalšiu pridanú hodnotu.

Vyššie zásoby ktoré boli predtým zviazané ako “momentálne spracovávané”  sú vo všeobecnosti rovnako minimalizované, čím sa uvoľňuje hotovosť pre použitie inde v podnikaní.

Schopnosť zavádzať zmeny kedykoľvek je nutné zlepšenie, umožňuje výrobným inžinierom pristupovať k svojim úlohám z úplne novej perspektívy.

Aj keď budú stále potrebovať množstvo informácií na starostlivé plánovanie pre počiatočné inštalácie, nie je nutné, aby to znamenalo koniec. Namiesto toho, je toto jednoducho východiskový bod na ceste k neustálemu zlepšovaniu, ktorý môže byť realizovaný ruka v ruke s modulárnym skladovaním, manipuláciou a pracovnými stanicami.

Naše riešenia sú vyrábané na zákazku a je možné ich realizovať bez narušenia vášich výrobných procesov. Kontaktujte nás teraz a zistite, ako vam môžeme pomôcť zaviesť riešenia štíhlej výroby.