Oslava výročia s naším partnerom Akebono Brake.

Veľkolepá otváracia ceremónia, Jún 2015

V júli v 2015 roku, bola v blízkosti mesta Trenčín, dokončená priemyselná budova spoločnosti Akebono Brake. Budova je postavená na rozľahlom priestranstve o rozlohe 42 000 metrov štvorcových a samotná hala má 12 000 metrov štvorcových.

Nový domov tejto svetoznámej japonskej spoločnosti bol otvorený v júni 2015, počas veľkého slávnostného ceremoniálu. Tu sa zúčastnili politickí lídri Slovenskej republiky a generálny riaditeľ spoločnosti Akebono Brake Japan, pán Hisataka Nobumoto.

 

L3 assembly line - design study
Montážna linka L3 – dizajnový návrh

V tom čase začalo naše úspešné partnerstvo medzi spoločnosťou Akebono Brake Slovakia a spoločnosťou Trilogiq Slovakia, požiadali nás aby sme boli hlavným dodávateľom ich novej výrobnej linky ,ktorá je postavená z priémiového rúrkového systému GRAPHIT.

LEAN manažéri zo spoločnosti Akebono Brake či zo Slovenska alebo z Japonska, sú veľmi nadšení z prínosov nášho systému: ako je ľahkosť, estetickosť a v neposlednom rade ľahká udržiavateľnosť pre svoj nový výrobný priestor.

Postupne sme začali navrhovať aplikácie k prvej testovacej linke,
sústavu dopravníkov, manipulačných prvkov a kontrolných stolov. Po prvých dodávkach aplikácií v auguste 2015, viedlo nadšenie najmä japonského personálu, k veľkým objednávkam.

Počas dvoch rokov úspešnej spolupráce sa vyvinuli desiatky štandardov, ktoré aktuálne slúžia v mnohopočetných sériách.

Okrem štandardných rúrkových aplikácií výhradne z kompozitného systému GRAPHIT.

Pomáhame pracovníkom spoločnosti Akebono Brake Slovakia i konštrukciami z Bosch profilu, inštaláciou systémov pick to light či dodávkami stoviek skejtov z našej produkcie, ktoré sú veľmi konkurenciaschopné.
Posledným úspechom z júla roku 2017, je inštalácia anodyzačnej linky L3 process v hodnote 17K EUR.
Vďaka pánovi Novákovi a pánovi Valentovi sa TRILOGIQ GRAPHIT stal synonymom úspešnej spolupráce našich spoločností. Haly v Trenčíne sa stali výkladnou skriňou slovenského Trilogiqu.

Nie je nič krajšie, ako počuť od našich partnerov, ktorí z toho či onoho dôvodu navštívili závod Akebono Brake aké množstvo nádherných, funkčných a účelových aplikácií je v prevádzke ako pri strojoch, tak skladovaní a 5S činnostiach.
Ďalšou obrovskou referenciou je, že napriek tomu, že firma pracuje s ťažkými prvkami, brzdovými kaliprami pre športové luxusné vozidla Audi, BMW a Porsche nezaznamenali sme v priebehu dvoch rokov žiadne vážne statické poruchy mimo bežných závad spojených s opotrebením spojov.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie a zistite ako vám môžu pomôcť naše lean aplikácie vo vašich pracovných postupoch.