Potrebujú vaši pracovníci dostať informáciu?

vis-man-display2

Nedostáva sa vaša vizuálna informácia do pozornosti, ktorú si zaslúži, alebo vaši zamestnanci tvrdia, že je držaná “stále mimo hry?”

Vizuálny manažment je technika zavedená v mnohých výrobných podnikoch s využitím jednoduchých vizuálnych signálov, napríklad grafov, symbolov, obrazov a diagramov pomocou ktorých sú odovzdávané informácie. Je to omnoho výhodnejšie než sa spoliehať na ťažkopádne texty a písomné pokyny. Farebné kódovanie je tiež bežne používanou formou predávania informácií.
Základnou myšlienkou vizuálneho riadenia je, že ak niečo je jasne viditeľné, je jednoduchšie si pamätatelné a pochopitelné.

cube-5-1

Prezentuje každému v produkčnej oblasti rovnakú informáciu a pomáha s podporou zvyčajných aktivít aby boli výhradne zamerané na procesy, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v obchodnom snažení. Táto metodológia zdieľa množstvo cieľov so štíhlou výrobou zahŕňajúc obmedzenia plytvaním, redukciu odpadov, lepšiu efektivitu a procesy neustáleho zlepšovania.
Modulárny prístup teraz umožňuje užívateľom navrhovať a konfigurovať celý rad inovatívnych trojrozmerných štruktúr a prezentovať vizuálne informácie. Tento proces môže zahŕňať informačné steny alebo vysuté tabule, ktoré sú umiestnené pri vchodoch a východoch, takže zamestnanci vidia dôležité a aktuálne informácie pri príchode alebo odchode z práce.

Osvetlenie, video obrazovky a ďalšie audiovizuálne zariadenia sú tiež začlenené do štruktúr s cieľom umožniť vytváranie integrovaných riešení, ktoré sú vizuálne pôsobivé pri zachovaní čistých línií a jednoduchého dizajnu, čo sú charakteristické znaky efektívnej štíhlej výroby.

Kontaktujte nás a zistite, ako naše riešenia pre riadenie vizuálnej môžu poskytnúť vaše informácie “centru dokonalosti”