Šetrite čas a peniaze pomocou ergonomických pracovných staníc

workstation-track-rack

Výrobcovia vedia znížiť, alebo úplne odstrániť zranenia zamestnancov, chyby produktov a zvýšiť zisk pomocou zavedenia modulárnych pracovných staníc vytvorených pre špecifické výrobné procesy.

Workstation--AMnožstvo ľudí na dlhodobej pracovnej pozícií, po učtitej dobe zistí  ako často sa otáčajú a v akom uhle, či zdvíhajú nadmerne tažké veci, v akom dosahu majú pracovné nástroje. V prípade že nie sú v súlade s 5S, môže dochádzať k namáhaniu určitých partií zamestnanca. V takomto prípade by mal vedúci personál optimalizovať pracovné stanice tak, aby nedochádzalo k chybám, či spomaleniu výroby. Je potrebné eliminovať zbytočné namáhanie pracovníkov a predchádzať poraneniam. Je dôležité zefektívňovať výrobné procesy.

Pracovné stanice, ktoré sú optimalizované pre výrobné prostredie majú množstvo výhod. Ak sú v správnej výške a nástroje sú uložené správne, pomáhajú bojovať proti nadmernému dosahu predmetov, či znižovaniu zranení zamestnancov, čo môže následne viesť k ich absencií.

Odstránenie produktov s chybou zvyšuje náklady. Najlepším a najjednoduchším riešením je predovšetkým zabrániť tomu, aby sa vyrábali chybné výrobky. Adaptabilné a ergonomické pracovné stanice sú prispôsobené konkrétnemu procesu, môžu byť navrhnuté a vyrobené tak, aby  zabezpečili, že komponenty, montážne prostredie a nástroje sú v správnej polohe a ľahko dosiahnuteľné. To všetko robí pracovný priestor oveľa efektívnejším, zamestnanci sú oveľa produktívnejší a menej stresovaní alebo unavení. To znamená, že je menšia pravdepodobnosť, chybových produktov vo výrobe poprípade ich poškodzovanie.

Špecialisti na riešenia v oblasti štíhlej výroby vám pomáhajú dosahovať neustále zlepšenia výkonu našich zamestnancov v priemysle, inžinierstve a vo výrobe. Možnosti modulárneho systému GRAPHIT a jeho riešenia:

  • supermarket
  • dosahovanie
  • ťahané vozíky a tlačené vozíky
  • pracovné stanice

Navrhujeme aplikácie priamo na zákazku a dodávame širokú škálu vymeniteľných komponentov, rúr, spojok, kolies a príslušenstva.
Všetky naše produkty môžu byť použité na vytvorenie rôznych riešení, ktoré sa dajú upravovať, prekonfigurovať a prestaviť vždy, keď je to potrebné. Táto flexibilita prináša vysokú efektívnosť nákladov a vyššiu návratnosť investícií.

Kontaktujte nás pre viac informácií.