Category: Graphit

Budúcnosť v inovatívnom spracovateľskom priemysle

Informácie sú prezentované v správnej miere pre maximálny účinok a porozumenie v Sunna Designs, (pozri vyššie foto), pričom celý rad riešení bol navrhnutý a konfigurovaný priamo spoločnosťou Trilogiq Slovakia. Naše produktové portfólio Graphit je v širokej miere používané pre vytvorenie inovatívnych trojrozmerných výrobných štruktúr a zariadení schopných prezentovať vizuálne informácie. Pracovné stanice, výrobné bunky a … Continued

Lean spôsob riadenia skladu môže uvoľniť finančné prostriedky pre vaše podnikanie

Tradičné produkčné prostredia majú tendenciu sa príliš spoliehať zložito vyrábané alebo mimoriadne finančne zaťažujúce zariadenia, ktoré je ťažké a nákladné prispôsobiť alebo vymeniť, akonáhle boli raz nainštalované. Teraz prišiel čas prijať zmenu. Zavedenie princípov laen môže pomôcť dosiahnuť významné zlepšenie v riadení skladu. Hlavným cieľom lean – ktorý je teraz široko chápaný vo všeobecnom spracovateľskom … Continued

Komunikujte s našim tímom Brožúry na stiahnutie