Znižovanie počtu pracovných úrazov operátorov s pomocou procesmi riadenými riešeniami

production-journey

Flexibilný a spoľahlivý gravitačný dopravníkový systém môže znamenať práve ten rozdiel pri manipulácii ťažkých alebo bremien náročných na manipuláciu.

Medzi gravitačné dopravníky patria tie ktoré obsahujú valčekové trate, kolieska alebo sklzy, kde sa objekty pohybujú pomocou gravitácie alebo hybnosti, typicky namontované v mierne klesajúcom uhle, a pohybujúce sa teda pomocou gravitácie. Zamestnanci už nemusia neustále zdvíhať a presúvať komponenty, ručná manipulácia je eliminovaná a produkt môže byť buď kĺzaním posúvaný do správnej polohy (ak sa jedná o horizontálny pohyb ), alebo je možné nechať gravitáciu urobiť svoju prácu.

CONVEYOR ROLLER DETAILGravitačné valčekové dopravníky sú najjednoduchší spôsob prepravy nákladu rýchlo z jedného bodu do bodu druhého. Je potrebné minimálne úsilie o pohyb materiálu, či sa jedná o manuálnu výpomoc alebo gravitačnú silu. Sú bez batérie a skladajú sa z uzavretých tratí pre použitie rukou tlačených kontajnerov.
Najekonomickejšia a najpopulárnejšia metóda dopravy kusového tovaru na dlhé vzdialenosti, ktorá poskytuje množstvo výhod pre manipulačný a baliaci priemysel; umožňuje bezpečné, rýchle a efektívne presunutie objemných predmetov a paliet z jednej úrovne do inej, čo by v prípade použitia ľudskej sily bolo nebezpečné a mimoriadne nákladné.
Pracovné stanice prepojené dopravníkmi, zabezpečujú aby bol proces jednoducho pochopiteľný a určujú jasný poriadok, ktorý napomáha pracovníkom v orientácii. Chyby identifikujeme rýchlo, čo šetrí cenný výrobný čas, kde sa ráta každá sekunda. Nechceme, aby bolo nutné ručne manipulovať ťažké a neskladné predmety, chceme vylúčiť zranenia personálu a škody na krehkom a citlivom materiály.

Naše dopravníky možno inštalovať prakticky kdekoľvek za pomoci našich kvalifikovaných technikov. Všetky tvary a veľkosti, vybavené tak, aby vyhoveli individuálnym potrebám a boli optimalizované pre maximalizáciu účinnosti na dostupnej podlahovej ploche. Naše systémy sú postavené na zákazku s modulárnych komponentov, pričom zahŕňajú mnoho pokročilých funkcií, ktoré podporujú bezpečnosť a prispievajú k predchádzaniu nehodám a úrazom. Riešenie môže byť navrhnuté a vytvorené s cieľom podporovať špecifické procesy, rýchlo a ľahko sa prekonfigurovať a kedykoľvek sa vyvíjať podľa požiadavok ak takéto vzniknú.
Navrhujeme a inštalujeme dopravníkové systémy pre široké spektrum priemyselných odvetví s minimálnym narušením výrobného procesu.

Kontaktujte nás, a môzeme diskutovať o vašich požiadavkách.